Cymraeg ail iaith

Cyflwyniad

Croeso i wefan Cymraeg ail iaith!

Mae gwybodaeth fan hyn ar gyfer athrawon, dysgwyr a rhieni am bob agwedd ar ddysgu ac addysgu Cymraeg ail iaith. Gobeithio byddwch chi’n ffeindio’r wefan yn ddefnyddiol i’ch gwaith, byddwn yn falch iawn o glywed eich ymateb a’ch awgrymiadau.

Mae’r wefan yn cynnwys adnoddau dysgu ac addysgu sydd ar gael i athrawon yn rhad ac am ddim.  Er mwyn agor yr adnoddau hyn a’u lawrlwytho bydd angen i chi gofrestru gyda’r wefan.

Sut i gofrestru

 

Introduction

Welcome to the Welsh second language website!

You will find information here on all apsects of learning and teaching Welsh second language. Information for parents is provided in English only; for learners mainly in English; and for teachers (Athrawon) in Welsh only. I hope you find the website helpful, I would be very glad to hear your views and suggestions.