Bywgraffiad Jo Knell

Rwy wedi gweithio fel athrawes Gymraeg ail iaith yn yr ysgolion canlynol:

 

  • Ysgol Gyfun Bryn Hafren, Y Barri (1995-1996)
  • Ysgol Uwchradd Corpus Christi, Caerdydd (1996-2000)
  • Ysgol Syr Thomas Picton, Hwlffordd – Pennaeth Adran (2000-2005)
  • Ysgol Gyfun Trefynwy – Pennaeth Adran (2005-2009)

 

Ar ôl cyfnod ar secondiad i Lywodraeth Cymru yn 2010 fel eu harbenigwr pwnc Cymraeg ail iaith, fe fues i’n Athrawes Ymgynghorol Cymraeg ail iaith uwchradd i Awdurdod Addysg Caerdydd rhwng 2010 a 2012.  Erbyn hyn rwy’n gweithio fel ymgynghorydd Cymraeg ail iaith hunangyflogedig.  Mae fy ngwaith yn cynnwys darparu hyfforddiant, cyngor ac adnoddau i ysgolion uwchradd ar Gymraeg ail iaith ac ar ddefnyddio’r Gymraeg ar draws yr ysgol.  Rwy hefyd wedi gwneud gwaith ymgynghorol i Lywodraeth Cymru ar gomisiynu a monitro prosiectau adnoddau Cymraeg ail iaith.

Rwy’n darlithio ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ar gyrsiau ymarfer dysgu ac ers tymor yr haf 2015 rwy’n darparu cyrsiau i athrawon uwchradd Cymraeg ail iaith trwy Gwmni Hyfforddiant Portal.

Ers mis Mehefin 2014 rwy wedi agor siop Gymraeg yng Nghaerdydd, ‘Cant a mil vintage’.  Rydym yn cynnig gwasanaeth archebu llyfrau i ysgolion mewn unrhyw ardal gan gynnig gostyngiad o 20% i ysgolion yn ardal Caerdydd a 10% i ysgolion tu hwnt i’r brifddinas.

Dyma fy nghyhoeddiadau:

96883_Cover.indd

 

Ble mae'r gairimage041