Caroline

Caroline

Gwnes i Lefel A Cymraeg bedair blynedd yn ôl, ac roeddwn i wrth fy modd! Dewisais i wneud Cymraeg ar ôl i mi gael canlyniad da ar gyfer TGAU, ond roeddwn i’n meddwl llawer amdano fe cyn i mi ddechrau yn y chweched: rydw i’n credu ei bod hi’n bwysig iawn cadw’r iaith yn fyw, ac mae’n rhan o’n diwylliant ni. Mae’r Gymraeg yn hanfodol os ydych chi eisiau cael swydd yng Nghymru yn y dyfodol hefyd. Mwynheuais i’r holl gwrs, ond rydw i’n caru llenyddiaeth – roedd llawer mwy o amrywiaeth o ffurfiau llenyddol yn y cwrs Cymraeg nag yn y cwrs Lefel A Llenyddiaeth Saesneg. Roedd y ddrama Siwan gan Saunders Lewis, yn arbennig o dda gyda themâu diddorol sy’n gwneud i chi feddwl, er bod y ddrama wedi’i seilio ym 1230. A dweud y gwir, astudiais i lawer o ieithoedd eraill (Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg) ond roedd y Gymraeg yn llawer mwy naturiol i mi: mae’n haws dysgu iaith pan ydych chi’n gweld y geiriau ar y ffordd neu’n gwylio’r sianel deledu bob dydd.

Heb os nac oni bai, mae’r cwrs yn anodd weithiau, ond rydych chi’n ennill llawer hefyd: roeddwn i’n synnu mor hyderus oeddwn i ar ddiwedd y ddwy flynedd. Fel pob iaith, mae rhaid gweithio arni bob dydd – ar y dechrau, doeddwn i ddim eisiau, ond nawr rydw i wedi sylweddoli taw gwaith rheolaidd yw’r allwedd i ddwyieithrwydd. Er bod lefelau gwahanol yn ein dosbarth ni, cawson ni i gyd ganlyniadau ardderchog ac mae pawb yn cytuno mor ddefnyddiol oedd y pwnc. Mae’n gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng cael swydd neu beidio, ac yn dangos i gyflogwyr eich bod chi’n ymroddgar ac yn gallu gwrando ar bobl eraill a gweithio gyda nhw. Mae gen i atgofion hyfryd o Lefel A Cymraeg: rydw i’n falch iawn fy mod i wedi dewis astudio “hen iaith fy nhadau”, hyd yn oed os oedd y ramadeg yn gymhleth ar brydiau!