Richard

Richard

Dewisais i ddysgu Cymraeg achos rydw i’n byw yn Ne Cymru ac mae pobl sy’n siarad Cymraeg bob dydd. Wrth i fi ddysgu ffeindiais i fy mod i’n mwynhau siarad Cymraeg mwy a mwy gyda fy ffrindiau.

Ar y dechrau roedd dysgu Cymraeg yn anodd. Ond pan ddechreuais i ddarllen ac ysgrifennu mwy a mwy o Gymraeg ac astudio gramadeg a barddoniaeth, roedd hi’n gwneud synnwyr ac roedd hi’n wych i deimlo’n hyderus mewn ail iaith.

Roeddwn i’n astudio Ffiseg a Mathemateg i Lefel A ar yr un pryd. Mae’r ddau bwnc yn wahanol iawn o’u cymharu â dysgu Cymraeg! Yn hytrach nag astudio’r Gymraeg, roeddwn i’n dysgu iaith fathemategol a oedd yn debyg yn y rheolau. Yn fras, roedd dysgu Cymraeg a gwyddoniaeth gyda’i gilydd yn llawer o hwyl!

Cyn diwedd y cwrs, sylweddolais i fy mod i nid yn unig wedi dysgu iaith newydd, ond hefyd roeddwn i wedi cofleidio’r  diwylliant Cymreig sy’n perthyn i fi hefyd erbyn hyn.